Крымская Республиканская Ассоциация
"ЭКОЛОГИЯ и МИР"
Crimean Republic Association "EKOLOGIYA i MIR"
Внимание, ссылка на материалы сайта обязательна!
English version

НОВОСТИ

КРАЭМ

К А Н

ПРОЕКТЫ

Крым без табака

Управление отходами

ИНФОРМАЦИЯ

 

ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ:
ВПЛИВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
НА ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Вступ

Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) здоров`я є станом повного соціального, біологічного і психологічного благополуччя людини, а не тільки відсутністю хвороб і фізичних вад.

Були визначені складові формування здоров`я, а саме:
· спосіб життя - до 50%,
· вплив навколишнього середовища - до 20%,
· генетична компонента (спадковість) - до 20%,
· доступність і якість медичної допомоги - до 10%.

На сьогодні стан здоров`я населення України можна вважати кризовим:
· з 1991 р. смертність в країні перевищує народжуваність;
· середня тривалість життя, очікувана при народженні, є чи не найнижчою за всі останні десятиліття;
· різниця у середній тривалості життя при народженні між чоловіками і жінками у багатьох регіонах країни досягає 10 і вище років, що перевищує біологічну розбіжність і відображає надсмертність чоловіків.

Причинами кризи є:
· відсутність у значної частини населення навичок здорового способу життя;
· деструкція суспільства і незадовільне матеріальне становище населення;
· негативний вплив навколишнього природного середовища;
· не завжди достатня і доступна медична допомога.

Зміст

1. Здоров`я населення
  1.1. Індикатори здоров`я
  1.2. Демографічна ситуація
  1.2.1. Народжуваність
  1.2.2. Смертність
2. Негативний вплив антропогенних чинників навколишнього середовища на здоров`я населення
  2.1. Атмосферне повітря
  2.2. Чинники житлових і громадських приміщень
  2.3. Питна вода
  2.4. Продукти харчування
  2.5. Відходи
  2.6. Акустичне забруднення
  2.7. Неіонізуюче випромінення
  2.8. Іонізуюча радіація
  2.9. Професійний вплив
3. Стратегія поліпшення здоров’я населення

При написанні були використані наступні джерела:

1.  Здоров’я населення України та діяльність лікувально-профілактичних закладів системи охорони здоров’я. (Щорічна доповідь, 1997 рік). Київ, 1998.
2.  Злоякісні новоутворення в Україні в 1993-1995 рр. і розповсюдженість злоякісних новоутворень в популяції України в 1991-1996 рр., Київ., 1998.
3. Костицький В., Данилишин Б. Сталий розвиток України: реалії і проблеми на зламі століть // Малий і середній бізнес. – 1999. - №5-6.
4. Навколишнє природне середовище і здоров’я населення України. Доповідь до плану дій з гігієни навколишнього середовища. Київ. 1998.
5. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1998 році.
6. Оцінка ризику впливу природних та антропогенних факторів навколишнього середовища при їх сумісній з радіацією дії на захворюваність критичних груп населення, які проживають на території районів Київської області, постраждалих від аварії на ЧАЕС. 6/3-96-   23. Заключний звіт. 1998. НЦРМ.

Відомості про авторів:

Сердюк Андрій Михайлович, директор Інституту гігієни і медичної екології АМН України, доктор медичних наук, член-кореспондент АМН України;

Тимченко Ольга Іванівна, зав. лабораторією генетичного моніторингу Інституту гігієни і медичної екології АМН України, доктор медичних наук, професор.

 

ЭКО-SOS

Личное мнение :

Личное мнение

Карадаг:

Лисью бухту - под бетон? Мечта безумцев или жажда наживы

Ялта:

Ялтинский заповедник - лакомый кусочек Крыма

Агармыш:

Лысый Агармыш в кабале!

Сиваш:

Ученые бьют тревогу: Сиваш погибает!

Планета:

Вся правда о Птичьем ГРИППЕ

Документы:

Антикоррупционная политика КРАЭМ

посетители
780003 (+258)
17.10.2017
21:39
Крымская Республиканская Ассоциация "Экология и Мир" ©,
АР Крым, Симферополь, 2007


Locations of visitors to this page